Ing. Emília Meriačová, autorizovaný stavebný inžinier